Ku noqo   Hoyga Aqoonta > Horudhac

BB Code
BB code Waa kooxo kowdad-eed oo ka soo jeeda luqadda (html)ee aad horay u soo baratay.Waxay kuu oggoshahay diyaarin ku darid warqaddaada siday luqaddu kusocoto HTML balse,waxay leedahay isku xirnaan sahal ah oo ah majoojinayso (jebin)is haysiga boggagga aad arkayso.Awoodda adeegsi ee BB code waa ku tilmaamid ku jirta golaha-kahor-golaha guud oo ay soo diyaariyeen maammulku. Marka waa inaad dib ugu noqotaa shardiyada golaha markaad diraysid warqad cusub.

Waxaa soo socda liiska summadaha BB code ee aad u adeegsan kartid diryaarinta warqaddaada.
Liiska BB Code
[b], [i], [u] Eray ballaaran / Qallooca / Eray khad hoos kuwata
[color] Midabka
[size] Baaxadda
[font] Khadka
[highlight] Midab Muuqda.
[left], [right], [center] U socda bidix / Dhanka midig / Dhexaysiin.
[indent] Hareerihiisu is le'egyihiin.
[email] Dabinka Iimeelka.
[url] Dabinnada cinwaannada boosaska (URL)
[thread] Dabinka mowduuc
[post] Dabinka kaqayb galeen
[img] Sawirrada
[code] Kowd
[php] Kowd-ka PHP
[html] HTML Kowd-ka
[quote] Ka soo guurin
[noparse] Joojinta howsha kowdadka BB Code
[attach] Fayl-ka la socda
Adeegsiyada qaldan ee wax laqabadka kowdad-ka golaha:
  • [url] www.example.com [/url] Ka'ilaali meel bannaan bilowga kowd-ka iyo dhammadkiisaba si'uu kowdku si fiican ugu shaqeeyo.
  • [email]myname@domain.com[email] Waa in dhammaadka kowd-ku uu ku jiraa khad qallooca si'uu sifiican ugu shaqeeyo.Sixidda qaladka ([/email])

Eray ballaaran / Qallooca / Eray khad hoos kuwata
Waad kadhigi kartaa khadka mid ballaaran,qallooca ama hoostiisu marsanyahay khad adoo u adeegsanaya kowdka iyo summadadaha soo socda.
Adeegsi [b]Qiimaha[/b]
[i]Qiimaha[/i]
[u]Qiimaha[/u]
Tusaale adeegsi [b]Eraygani waa ballaaranyahay[/b]
[i]Eraygani wuu qalloocaa[/i]
[u]Eragan khad buu hoos kuwataa[/u]
Soo baxa sida Eraygani waa ballaaranyahay
Eraygani wuu qalloocaa
Eragan khad buu hoos kuwataa

Midabka
Waa suura gal inaad ku beddesho midabka oraah go'an midabbo badan adoo u'adeegsanaya kowd-kan soo socda.
Adeegsi [color=Kala Doorasho]Qiimaha[/color]
Tusaale adeegsi [color=blue]Eraygani waa buluug[/color]
Soo baxa sida Eraygani waa buluug

Baaxadda
Summaddani waxay kuu oggoshahay koobidda baaxadda khadka ku jira erayga kooban.
Adeegsi [size=Kala Doorasho]Qiimaha[/size]
Tusaale adeegsi [size=+2]Khadkani kaweyn laba goor khadka caadiga ah.[/size]
Soo baxa sida Khadkani kaweyn laba goor khadka caadiga ah.

Khadka
Waad beddeli kartaa nooca khad ee ku jira kaqayb gallada,adigoo u'adeegsanaya kowd-kan soo socda.
Adeegsi [font=Kala Doorasho]Qiimaha[/font]
Tusaale adeegsi [font=courier]Eraygan khadkiisu waa courier[/font]
Soo baxa sida Eraygan khadkiisu waa courier

Midab Muuqda.
Waad ku muujin kartaa midabka kaqayb galladaada si muuqasho iyo ufiirsi lehba,adigoo u'adeegsanaya kowdad-kan iyo summadahan adeegsanaya.
Adeegsi [highlight]Qiimaha[/highlight]
Tusaale adeegsi [highlight]Eraygani waa mid midabkiisu muuqdo.[/highlight]
Soo baxa sida Eraygani waa mid midabkiisu muuqdo.

U socda bidix / Dhanka midig / Dhexaysiin.
Kowe-kani wuxuu kuu saamaxayaa beddelidda meesha uu u socdo eraygu. Midig-bidix-ama dhexaysiin.
Adeegsi [left]Qiimaha[/left]
[center]Qiimaha[/center]
[right]Qiimaha[/right]
Tusaale adeegsi [left]Eraygani bidixduu u socdaa[/left]
[center]Eraygani waa mid dhexe[/center]
[right]Eraygani midigtuu u socdaa[/right]
Soo baxa sida
Eraygani bidixduu u socdaa
Eraygani waa mid dhexe
Eraygani midigtuu u socdaa

Hareerihiisu is le'egyihiin.
Kowd-kani wuxuu kuu saamaxayaa hareer socod kaqayb galkaaga.
Adeegsi [indent]Qiimaha[/indent]
Tusaale adeegsi [indent]Eraygani hareeraha wuu iska le'egyahay.[/indent]
Soo baxa sida
Eraygani hareeraha wuu iska le'egyahay.

Dabinka Iimeelka.
Waad ku dari kartaa Iimeel iyo magacayn Iimeeleed adoo u'adeegsanaya kow-dadka iyo summadaha soo socda.
Adeegsi [email]Qiimaha[/email]
[email=Kala Doorasho]Qiimaha[/email]
Tusaale adeegsi [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Riix Halkan si'aad iila soo xiriirto[/email]
Soo baxa sida j.doe@example.com
Riix Halkan si'aad iila soo xiriirto

Dabinnada cinwaannada boosaska (URL)
Waad dhigi kartaa dabin boos dibadeed ama ku daridda cinwaanka dabinkan adoo adeegsanaya summadlaha soo socda.
Adeegsi [url]Qiimaha[/url]
[url=Kala Doorasho]Qiimaha[/url]
Tusaale adeegsi [url]http://www.barnaamij.com/vb[/url]
[url=http://www.barnaamij.com/vb]Hoyga Aqoonta[/url]
Soo baxa sida http://www.barnaamij.com/vb
Hoyga Aqoonta

Dabinka mowduuc
Waad ku dari kartaa tiro mowduuc si'aad u koobtid caddaynta mowduuca. Wuxuuna awood kuu siin ikhtiyaarka ah beddelidda magaca mowduuc.
Adeegsi [thread]Tirada mowduuca[/thread]
[thread=Tirada mowduuca]Qiimaha[/thread]
Tusaale adeegsi [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Riix Halkan[/thread]
Faah-faahin:Tirada mowduu/tirada kaqayb gal waa tusaale tusmo ah oo keliya lagana yaabee tusaaluhu inuusan lahayn natiijo mowduuc saxan
Soo baxa sida http://www.barnaamij.com/vb/showthread.php?t=42918
Riix Halkan

Dabinka kaqayb galeen
Waad ku dari kartaa tiro ka qayb galid oo go'an ama ku darid cinwaan dabin ka qayb galeeen adoo u adeegsanaya kowd-ka soo socda.
Adeegsi [post]Tirada kaqayb galeen.[/post]
[post=Tirada kaqayb galeen.]Qiimaha[/post]
Tusaale adeegsi [post]269302[/post]
[post=269302]Riix Halkan[/post]
Faah-faahin:Tirada mowduu/tirada kaqayb gal waa tusaale tusmo ah oo keliya lagana yaabee tusaaluhu inuusan lahayn natiijo mowduuc saxan
Soo baxa sida http://www.barnaamij.com/vb/showthread.php?p=269302#post269302
Riix Halkan

Sawirrada
Waad ku dari kartaa sawirro iyo ku samayn faallo ama kuwareeji sawirka dabin kuu hor kacaya boos bogag kale marka la riixo sawirka ku wareegsan adoo adeegsanaya kowd-ka soo socda.
Adeegsi [img]Qiimaha[/img]
Tusaale adeegsi [img]http://www.barnaamij.com/vb/Hoyga/statusicon/forum_new.gif[/img] (Dabin la'aan)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.barnaamij.com/vb/Hoyga/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Wuxuu leeyahay dabin.)
Soo baxa sida (Dabin la'aan)

(Wuxuu leeyahay dabin.)

Kowd
Waad dhigi kartaa Iskiriibt go'an wuxuu ka koobanyahay oo noocaan ah (cgi , c++ , PHP ) adigoo u'adeegsanaya kowd-kan soo socda si'uu ugu muuqdo inuu yahay kowd Iskiriibt.
Adeegsi [code]Qiimaha[/code]
Tusaale adeegsi [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Soo baxa sida
Kowd:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Kowd-ka PHP
Waad dhigi kartaa waxay ka koobanyihiin kowdad-ka kasoo jrrda nooca ah( PHP ) taa adoo u'adeegsanaya kowd-ka soo socda si'aad ugu muujiso inuu yahay kowd PHP.
Adeegsi [php]Qiimaha[/php]
Tusaale adeegsi [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Soo baxa sida
Kowd-ka PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML Kowd-ka
Waad ku muujin kartaa kowdad si'aad uga dhigto baaq sireed oo ah Kowdka HTML Si'ay ugu muuqato iyadoon waxba gaarin ama hagaajini ku dhicin ka qayb gallada adoo adeegsanaya kowd-ka soo socda.
Adeegsi [html]Qiimaha[/html]
Tusaale adeegsi [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Soo baxa sida
HTML Kowd-ka:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Ka soo guurin
Waad ka soo xigan kartaa oraah ama kaqayb gal hore adoo nuqul kasoo samaynaya oraahdii hadhowna ku dheji labadan fallaarood dhexdooda sida muuqaalka soo socda ugu muuqdo.
Adeegsi [quote]Ka soo guurin[/quote]
[quote=Magaca xubneed]Qiimaha[/quote]
Tusaale adeegsi [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;4874]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Soo baxa sida

Lorem ipsum dolor sit amet

Ka qayb galkan waxaa horay u qoray oo diyaariyey John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet

Ka qayb galkan waxaa horay u qoray oo diyaariyey John Doe tusmo ka qayb gal

Lorem ipsum dolor sit amet

Joojinta howsha kowdadka BB Code
Kowd [noparse] oggol joojinta daba galka luqadda BB code.
Adeegsi [noparse][b]Qiimaha[/b][/noparse]
Tusaale adeegsi [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Soo baxa sida [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Fayl-ka la socda
Waad ku bandhigi kartaa faylalka lammaane kaqayb galka muuqda intaad ku bandhigi lahayd hoos.Waxaana laguu saamaxayaa muujinta lammaanayaasha kasocda kaqayb galka hadda.
Adeegsi [attach]Tirada faylka lammaane.[/attach]
Tusaale adeegsi [attach]12345[/attach]
Soo baxa sida


Saacaddu hadda waa 04:24 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Waxaa tarjumay Faysal.Saacid.Shire
Qoraalka qofka soo bandhigay ayaa ka mas'uul ah, ee goluhu shaqo kuma leh. Xuquuqda waxaa iska leh Hoyga Aqoonta Barnaamijcom