Yaa ka qayb qaatay?
Dhammaan lagaga soo qayb qaatay: 2
Magaca xubneed ka qayb galka
Afrikaan 1
kibirley 1